Hèrcules (Autoretrat en devaluació econòmica i plusvàlua cultural) (Hércules [Autorretrato en devaluación económica y plusvalía cultural])