Rebecca H. Quaytman

Boston, Massachusetts, USA, 1961