Video-Nou/Servei de Vídeo Comunitari

Barcelona, Spain, 1977 -1983