10*25 Novembre, tota la joventut per la campanya de d´hivern (10*25 November, All Youth for the Winter Campaign)