Fundación Museo Reina Sofía

A Fundación Museo Reina Sofía é unha entidade cultural privada sen ánimo de lucro, entre cuxos obxectivos principais se atopa o de fomentar e apoiar a misión do Museo Reina Sofía como vehículo para a promoción, o coñecemento crítico e o acceso do público á arte moderna e contemporánea nas súas diversas manifestacións, nunha simbiose público-privada orientada a crear sentido de pertenza ao Museo entre a sociedade civil. Pon particular énfase no ámbito internacional, con especial atención a América Latina.

Nace no contexto no que se ensaian novas relacións entre as institucións culturais públicas e o ámbito do privado, crecidas ao calor dos novos retos do Museo no século XXI.

Creada o 23 de novembro de 2021 por iniciativa dun grupo de coleccionistas españois e iberoamericanos afíns ao Museo, actúa dende entón como unha ferramenta na que distintos sectores da sociedade civil, a nivel internacional, colaboran co Museo aplicando novas formas de protección, mecenado e patrocinio. Os patróns signatarios da Acta Constitucional son Patricia P. Cisneros (Venezuela), Jorge Grüenberg (Perú), Helga Müller de Alvear (España), Jose Olympio Pereira (Brasil), Juan Antonio Pérez Simón (México), Álvaro Saieh Bendeck (Chile), Silvia Gold Turjanski y Hugo Sigman Pomerantz (Arxentina), Susana Leirner e Ricardo Steinbruch (Brasil), Beatriz de Vasconcelos Quintella e Luiz Augusto Teixeira de Freitas (Brasil) e Juan Carlos Verme (Perú).

Directora-xerente:

Carolina González Castro

Coordinador:

Ignacio Cabrero Rodríguez

Contacto:

info@fundacionmuseoreinasofia.es
Santa Isabel, 52
28012 Madrid
T. 91 774 10 64


Protección de Datos