Información e atención ao visitante


Qué es?

Equipo profesional que proporciona atención e información personalizada aos visitantes acerca dos contidos da programación (Colección, exposicións temporais e actividades), así como dos distintos servizos que ofrece o Museo, en polo menos dous idiomas, español e inglés.

Ademais, este persoal:

 • Xestiona as colas.
 • Entrega o plano do Museo e orienta.
 • Valida as entradas compradas a través de Internet.
 • Recibe e identifica aos grupos con reserva.
 • Recibe aos colectivos de atención preferente.
 • Facilita o préstamo de cadeiras de rodas.
 • Participa no desenvolvemento das actividades do Museo (seminarios, conferencias, concertos, etc.).
 • Atende o mostrador de educación (domingos).
 • Proporciona os folletos de accesibilidade que foron solicitados con antelación a accesibilidad@museoreinasofia.es
 • Proporciona os folletos dos itinerarios para nenos e adultos.
 • Atende aos asistentes aos actos de prensa e protocolo do Museo.
 • Entrega e recolle os formularios de queixas, suxestións e felicitacións do Museo.


ónde?

Nos mostradores e puntos de información localizados en:

 • Accesos ao Museo
 • Edificio Sabatini, Planta 2
 • Conexión entre Edificios, Planta 1 (punto de encontro)
 • Palacio de Cristal
 • Palacio de Velázquez


Cómo RECOñeCER AOS MEMBROS DESTE EQUIPO?
 • Llevan a letra “i” nas camisetas
 • Uniforme de cor negra

Punto de Información. Planta 1, Conexión Edificio Sabatini-Nouvel

Punto de Información. Planta 2, Edificio Sabatini